IM WYŻSZY SZCZEBEL

Jednak im wyższy szczebel kariery akade­mickiej, tym udział kobiet mniejszy. W roku akademickim 1990/91 udział kobiet wśród nauczycieli akademickich — pracowników wyż­szych uczelni w Polsce wynosił na stanowiskach asystenckich —
43,1%, wśród adiunktów — 34,6%, wśród docentów — 19,3%, a wśród profesorów 15,1%. Są to wskaźniki nieco wyższe niż dla roku akademickiego 1985/86. Wskaźniki procentowe udziału kobiet wśród nowo promowanych doktorów i doktorów habilitowanych oraz wśród otrzymujących tytuły profesorskie potwierdzają tę tendencję.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)