GRUPY DYSFUNKCJI

Do drugiej grupy można zaliczyć dysfunkcje, które w małym stopniu zależą od czynników zewnętrznych w stosunku do dziecka niepełnosprawnego, a w dużym stopniu wiążą się z defektem dzie­cka i specyficznymi problemami poszczególnych rodzin, jakie z tego defektu płyną.Do pierwszej z wyróżnionych grup należą następujące szczegół- we dysfunkcje:  nadmierne niszczenie ubrania i obuwia powodowane niepeł­ną sprawnością dziecka;  dodatkowe koszty niezbędnych zabiegów terapeutycznych,    ograniczona możność rekreacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny;   dodatkowe koszty płatnej opieki lub rezygnacji z pracy za­robkowej matki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)