GŁÓWNE ELEMENTY

Wszystkim badanym kobietom zadano podobne pytania, koncen­trujące się wokół głównego zagadnienia badań — poszukiwania czyn­ników, które powodują kształtowanie się postaw przedsiębiorczych, sprzyjających wychodzeniu z trudności. Uwzględniono:główne elementy życiorysu — charakterystykę przestrzenną i społeczną miejsca urodzenia, charakterystykę kulturową i ekono­miczną oraz skład rodziny pochodzenia, ważne (mające wpływ na przyszłe życie) wydarzenia dzieciństwa i młodości, przebieg nauki szkolnej z uwzględnieniem zamiłowań i trudności oraz osiągniętego poziomu wykształcenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)