GENERALNA PODSTAWA

Generalną podstawę ideologiczną uzyskuje przemoc w spo­łecznym darwinizmie, akceptującym ewolucję i rozwój drogą zwy­ciężania słabszych przez silniejszych. Trudno też o zapobieganie prze­mocy w życiu społecznym i prywatnym, gdy na przykład polska pry­watyzacja ma służyć zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, a więc mechanizmom eliminowania słabych z życia go­spodarczego, które wprawdzie kieruje się autonomicznymi regułami, ale stanowi istotną część życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)