EKONOMICZNA NIEWYMIAROWOŚĆ

Ekonomiczna niewymierność efektów wydatkowania środków budżetowych czyni rzeczą nierealną zastosowanie rachunku eko­nomicznego do wydatków budżetu państwa. Trzeba tu stosować szersze — ale wciąż niewymierne jakościowo i ilościowo — kryte­ria oceny politycznej i społecznej, trzeba akcentować rolę świa­domości społecznej realizatorów wydatków budżetowych, ich po­ziom moralny i zawodowy. Polityka wydatków budżetowych spla­ta się w ten sposób nierozerwalnie z całością zadań państwa i po­staw jego obywateli. Analogicznie do szerszego lub węższego rozumienia gospodarki budżetowej (brutto i netto, II, 1, d) i takiej samej dwoistości pojęcia wydatków budżetowych (II, 3), można rozróżnić dwa za­kresy pojęcia „dochody budżetowe”. W rozumieniu szerszym bę­dą to dochody gospodarki budżetowej brutto i netto (a zatem nie tylko jednostek budżetowych, lecz także funduszów, zakładów budżetowych itp.), a w rozumieniu węższym — tylko dochody gospodarki budżetowej brutto (tj. objętej planem budżetowym). W dalszym ciągu będziemy mówili w zasadzie o dochodach bud­żetowych w węższym rozumieniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)