DYSPONENCI BANKU

Jednostki budżetowe są dys­ponentami budżetu, tzn. zlecają dokonanie wypłaty. Jednakże sa­ma wypłata jest dokonywana przez aparat wykonujący kasową obsługę budżetu, a mianowicie przez banki (w Polsce obsługę kasową budżetu sprawuje Narodowy Bank Polski oraz banki spółdzielcze — w zakresie budżetów gminnych), w których znaj­dują się rachunki budżetu i środki pieniężne gospodarki bud­żetowej państwa.Wszystkie czynności związane z dokonywaniem wydatków, a w szczególności dyspozycje wypłat, powinny być podporządko­wane czterem ogólnym zasadom:  1) celowości,oszczędności, 3) dokonywania wydatków w ramach kredy­tu budżetowego, 4) dokonywania wydatków w miarę realizacji zadań.Pobieranie dochodów budżetowych nie wiąże się z potrzebą do­konywania dodatkowych lub wstępnych czynności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)