DYSKUTOWANY PROBLEM

W teorii jest także dyskutowany problem stosunku praw bud­żetowych parlamentu do kwestii zmian w toku realizacji. Pow­staje pytanie, czy zmiany te nie naruszają uprawnień władzy uchwalającej budżet, skoro go zmieniają. Jednakże w praktyce bar­dzo trudno jest włączać organy władzy do decyzji o zmianach, które w większości wypadków są związane z bieżącą realizacją zadań i dotyczą często niewielkich kwot. Do pomyślenia byłoby jedynie wprowadzenie zasady, że organy uchwalające budżet de­cydują o zmianach, których wielkość przekracza określoną kon­wencjonalnie granicę. W Polsce próbowano wprowadzić zasadę, iż kredyty dodatkowe muszą być uchwalone przez Sejm (zgodnie z prawem budżetowym z 1958 r.). W praktyce jednak już od 1961 r. w corocznych ustawach budżetowych wprowadzano od­stępstwa od tej zasady.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)