DYSKRYMINACJA W PRAWIE

Wnioskowanie o potrzebach wynikających z nierównego trakto­wania kobiet i mężczyzn przez prawo opiera się na analizie przepi­sów konstytucji, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa ro­dzinnego, prawa karnego i przepisów odnoszących się do prawa ko­biety do decydowania o urodzeniu dziecka. Kryterium oceny prawa w tych zakresach stanowi zasada równości obu płci. Przepisy pra­wa stanowią ważny wskaźnik o charakterze społecznym, ponieważ w skodyfikowanej formie wyrażają zakaz i przyzwolenie odnoszące się do ludzkich zachowań. Potrzeby, jakie wynikają z analizy prze­pisów prawnych, dotyczą różnych sfer obejmowanych przepisami i dotyczą zmian przepisów, odnoszących się do odpowiednich sfer życia społecznego.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)