DYSCYPLINA BUDŻETOWA

Minister Finansów składa Sejmowi okresowe infor­macje o przebiegu wykonania budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem kredytów dodatkowych. Wykonanie budżetu pod­lega stałej kontroli (VI). Formalną i rachunkową kontrolę wyko­nywania budżetu realizuje również Narodowy Bank Polski i ban­ki spółdzielcze w ramach kasowej obsługi budżetu.Podmiotami podlegającymi tej odpowiedzialności są oso­by fizyczne zatrudnione w jednostkach wykonujących budżet. Zakres tych jednostek jest rozumiany bardzo szeroko. Chodzi tu osoby zatrudnione nie tylko w jednostkach budżetowych, za­kładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych, lecz także w przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach spółdzielczychkółkach rolniczych — w zakresie pobierania dochodów lub do­konywania wydatków budżetowych — w jednostkach państwo­wych dysponujących funduszami celowymi i w jednostkach spo­łecznych otrzymujących dotacje z budżetu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)