DRUGI CZŁON ZASADY

Drugi człon zasady zu­pełności, określający konieczność istnienia powiązań z budżetem, wynika z nadrzędnej, ustawowej rangi prawnej budżetu i ma na celu umacnianie wpływu gospodarki budżetowej na działal­ność finansową przedsiębiorstw, banków i instytucji ubezpieczeniowych. Sposoby tego typu powiązań z budżetem są bardzo różnorodne i będą bliżej omówione w dalszej części tego rozdziału (II, 1, d).Zasada równowagi określa konieczność dostosowania ogólnej kwoty wydatków budżetowych od ogólnej kwoty docho­dów budżetowych. Przestrzeganie tej zasady wyklucza więc wy­stępowanie deficyt; ów budżetowych. Uzasadnienie tego po­stulatu wiąże się z ujemnymi na ogół skutkami, jakie pociągają za sobą deficyty budżetowe. Deficyt może być pokryty za pomo­cą pożyczki lub dodatkowej emisji pieniądza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)