DRUGA STRONA PROCESU

Wydatki budżetowe stanowią drugą stronę procesu podziału dochodu narodowego w toku działalności finansowej. Dlatego też kierunki i sposoby wydatkowania środków budżetowych mają istotne znaczenie. Klasy fikacja wydatków budżetowych może być przeprowadzona według różnych kryteriów. Jako podstawowe sposoby podziału należy wymienić:podział według celów wydatkowania;podział na wydatki bieżące i inwestycyjne;podział na wydatki odpłatne i nieodpłatne;podział między poszczególne rodzaje budżetów (budżet cen­tralny — budżety terenowe).Z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatki dzie­limy na: wydatki na gospodarkę narodową, na cele socjalne i kul­turalne (oświata, ochrona zdrowia, nauka, kultura, kultura fi­zyczna, ubezpieczenie społeczne, opieka społeczna itp.), na obro­nę narodową, wymiar sprawiedliwości i administrację oraz obsłu­gę długów państwowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)