DRUGA GRUPA CZYNNIKÓW

Druga grupa czynników zwiększających nakłady czasu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym jest — ujmując generalnie — zwią­zana z koniecznością kontaktowania się rodziców z rozmaitymi in­stytucjami świadczącymi usługi na rzecz ich dzieci. W tej grupie czynników mieści się zwiększona czasochłonność opieki wynikająca z kontaktów z instytucjami świadczącymi bezpośrednio na rzecz dzieci niepełnosprawnych i tylko na ich rzecz, jak na przykład przy­chodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacyjne, przedszkola i szko­ły specjalne, zakłady opieki społecznej dla przewlekle i nieuleczalnie chorych bądź dzieci z niedorozwojem umysłowym, zakłady pracy chronionej (dzieci starsze).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)