DOKONYWANIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dokonywanie zmian w budżecie w toku jego realizacji pozo­staje w sprzeczności z ogólną zasadą wydatkowania środków bud­żetowych wyłącznie na cele wskazane w budżecie i w wysokości nie przekraczającej kredytów budżetowych. Mogą jednak pow­stać okoliczności, w których dokonanie zmiany jest niezbędne, np. w wypadku zmiany planu społeczno-gospodarczego, zmian orga­nizacyjnych, powstania nowych zadań wymagających sfinanso­wania, powstania wolnych środków w wyniku uzyskania oszczęd­ności w wydatkach lub osiągnięcia ponadplanowych dochodów, wreszcie powstania błędów w planowaniu. Właśnie ze wzglę­du na wspomnianą sprzeczność trzeba zawsze w sposób rygory­styczny ustalać zasady i kompetencje w zakresie dokonywania zmian, aby nie przybrały one żywiołowego, lawinowego cha­rakteru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)