DOKONANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

Po dokonaniu wspomnianych przekształceń wskaźniki budżetowe określają — w ujęciu rzeczo­wym rozmiary zadań, jakie mają być sfinansowane z budżetu (np. 1000 izb szkolnych, 10 000 osobodni szpitalnych, 500 eta­tów).Zasada normowania wydatków polega na określeniu średnich kosztów jednostkowych, które muszą być przyjęte przy ustalaniu w budżecie kwoty wydatków na dany cel (kredytów budżetowych). Normy wydatków budżetowych są to roczne kwoty wydatków na umowne jednostki obliczeniowe (jed­nostki miary przykładowo podane poprzednio), na przykład 30 000 zł na jedną izbę szkolną rocznie, czy 3 000 zł na jednego chorego w szpitalu.Celem normowania wydatków jest osiągnięcie względnej jed­nolitości wydatków na te same cele w różnych jednostkach bud­żetowych oraz umożliwienie uzyskania oszczędności w wydatko­waniu środków budżetowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)