DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB

Aby zaspokoić potrzeby społeczne, jakie rodzi sytuacja ro­dzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, należałoby dać rodzi­com możność poprawy funkcjonowania w tych wszystkich zakre­sach, w których funkcjonowanie rodziny zostało w poważniejszy sposób naruszone, a także stworzyć przychylny klimat społeczny wobec takich rodzin. Ten bardziej korzystny klimat po pewnym cza­sie może owocować bardziej korzystnymi dla rodzin decyzjami, ja­kie będą podejmowane w życiu jednostek i w rozwiązaniach przyj­mowanych przez władze rozmaitych szczebli, a także powstawaniem instytucji oraz akcji społecznych na rzecz rodzin z dziećmi niepełno­sprawnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)