DEFINIOWANIE POJĘCIA

Skoro nie ma między nimi związku ani zależności, to nie ma podstaw do porównywania wielkości docho­dów i wydatków, a więc nie ma potrzeby ani możliwości for­mułowania pojęcia wyniku finansowego.Przy definiowaniu pojęcia jednostki budżetowej nie odgrywa roli fakt, czy ma ono osobowość prawną, czy jej nie ma. W tym punkcie pojęcie to różni się od pojęcia jednostki budżetowej w ro­zumieniu prawa cywilnego, w którym jest ono pojęciem węż­szym (obejmuje tylko te jednostki, które nie mają osobowości prawnej).Szczególnym rodzajem jednostek budżetowych są organy finan­sowe (wydziały finansowe oraz okręgowe zarządy dochodów pań­stwowych i kontroli finansowej), które — jako aparat admini­stracji budżetowej — zajmują się pobieraniem dochodów budże­towych zużywanych następnie na potrzeby całego budżetu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)