CZASOCHŁONNOŚĆ FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ

Czasochłonność funkcji opiekuń­czej znacznie ogranicza możliwość wypoczynku i relaksu, a jedno­cześnie powiększa zapotrzebowanie rodziców na relaks i odpoczy­nek w ramach budżetu czasu rodziny i organizowany przez wyspe­cjalizowane instytucje. Przewlekłe stany napięcia emocjonalnego rodziców godzą przede wszystkim w funkcję ekspresyjną. Powyżej zarysowany, dość szczegółowy obraz funkcjonowania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi nie definiuje potrzeb społecz­nych, jakie się wiążą z ich sytuacją, choć sugeruje pewne działania organizacyjne, jakie można podejmować, gdy postawi się za cel po­moc takim rodzinom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)