CZASOCHŁONNOŚĆ

Czasochłonność opieki powiększa się także poprzez zwiększony kontakt z instytucjami przeznaczonymi dla ogółu, jak apteki, przychodnie, szpitale, sanatoria, transport pub­liczny, przedszkola i szkoły dla dzieci zdrowych. Podstawową wadą instytucji świadczących na rzecz dzieci defektywnych jest współ­cześnie w Polsce niedostateczna baza materialna i organizacyjna.  W okresie po II wojnie światowej instytucje te nigdy nie były do­statecznie rozwinięte; obecnie, w dobie komercjalizacji, wiele z nich upada, ponieważ przestają być subsydiowane, a rodzice dzieci nie­pełnosprawnych nie stanowią dostatecznie zamożnej klienteli.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!