CAŁOŚĆ PROJEKTU

Podmiotem opracowującym całość projektu budżetu pań­stwa jest Minister Finansów; resortowe części budżetu centralne­go opracowują poszczególni ministrowie, a zbiorcze budżety woje­wództw — urzędy wojewódzkie w porozumieniu z jednostkami niższego szczebla. Jednostki niższego szczebla powinny być włą­czane do tych prac głównie w zakresie podstawowych problemów, natomiast należy ograniczać do niezbędnego minimum żądanie sporządzania szczegółowej dokumentacji budżetowej. Do prac w tym etapie są również powołane banki, które dostarczają in­formacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw (np. co do stanu zapasów), zobowiązań budżetowych związanych z uma­rzaniem kredytów bankowych itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)