BUDŻETY ZBIORCZE

Wśród budżetów zbiorczych najszerszy zakres ma budżet pań­stwa, obejmujący budżet centralny oraz zbiorcze budżety województw. Budżety województw obejmują z kolei jednostkowy bud­żet województwa oraz budżety stopnia podstawowego. W obecnej strukturze zatem występują budżety terenowe dwóch szczebli — wojewódzkiego i podstawowego.Jednostkowe budżety terenowe zawierają dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz instytucji podległych i powiązanych z danym terenowym organem władzy lub administracji.Budżet centralny obejmuje dochody i wydatki najwyższych organów władzy (Sejmu i Rady Państwa), naczelnych organów administracji oraz podległych im jednostek; przykładowo, budżet ten zawiera dochody i wydatki Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także szkół wyższych podległych temu ministerstwu, dochody i wydatki Ministerstwa Spraw We­wnętrznych, jak również wszystkich jednostek Milicji Obywa­telskiej itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)