BRAK ZWIĄZKÓW

Brak związku wydatków z dochodami poważnie utrudnia wprowadzenie w jednostkach budżetowych bodźców ma­terialnego zainteresowania. Te okoliczności skłaniają niektórych autorów do wysuwania postulatów nowych rozwiązań w zakresie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, opartych na adaptacji wzorów stosowanych w przedsiębiorstwach. Ten kieru­nek doskonalenia funkcjonowania jednostek budżetowych nie jest jednak trafny ze względu na całkowicie odmienny charakter dzia­łania tych jednostek i przedsiębiorstw.Zakłady budżetowe są to państwowe jednostki organi­zacyjne, które pokrywają swoje wydatki z własnych dochodów, a z budżetem państwa rozliczają się w jeden z dwóch następu­jących sposobów:w wypadku powstania nadwyżki dochodów nad wydatkami — całość nadwyżki przekazują do budżetu; w wypadku powstania niedoboru dochodów w stosunku do wydatków — otrzymują z budżetu środki na pokrycie całości tego niedoboru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)