BEZPOŚREDNIA POMOC

Bezpośrednia pomoc materialna wymaga z jednej strony środ­ków materialnych i organizacyjnych, z drugiej zaś takiej hierarchi­zacji celów, by była efektywna, a zaangażowane środki wykorzysta­ne optymalnie. Od wartościowania i tradycji w tym zakresie zależy w najwyż­szym stopniu model polityki społecznej współprzyczyniający się do formułowania potrzeb społecznych, a zarazem będący odpowiedzią na akceptowane wartości. Poniżej przedstawię zapis trzech wywiadów magnetofonowych, jakie zostały przeprowadzone w ramach badań Instytutu Gospodar­stwa Społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)