BADANIA EMPIRYCZNE

Niepełnosprawność od urodzenia dotyczy głównie dzieci i młodzieży: dziecko niepełnosprawne od urodzenia jest przyjmowane przez swoją rodzinę i najczęściej jest pod jej opieką do śmierci swoich rodziców; gdy pomimo swojej niepełnej sprawno­ści dożyje tego momentu, przechodzi pod opiekę wyspecjalizowanych instytucji. Rodzina wychowująca dziecko niepełnosprawne ze wzglę­du na czas, wiek rodziców i na ogół pozytywną motywację do opieki nad dzieckiem w pełni rozwija systemy adaptujące do tego stanu rze­czy, a zatem stanowi miarodajne pole do obserwacji interesującego nas mechanizmu transmisji potrzeb jednostkowych na potrzeby rodzi­ny, a dalej — na potrzeby społeczne w skali makro.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)