AKTYWNOŚĆ ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Można przyjąć, że urodzenie się dziecka niepełnosprawnego we wszystkich trzech badanych rodzinach stanowiło źródło silnego stre­su i stworzyło potrzebę przystosowania się do tej nowej, niekorzy­stnej (dysfunkcjonalnej wobec osobowości) sytuacji. Każda z matek przystosowała się do niej, każda w odmienny sposób: matka z I ro­dziny zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz dzieci i rodzin w podobnej sytuacji, matka z II rodziny pogodziła się z losem, a mat­ka z III rodziny skoncentrowała się na zdobyciu kwalifikacji i pod­jęciu samodzielnie (bez uzależniania się od innych) działań eliminu­jących dysfunkcje dziecka, przy czym w początkowej fazie wcale nie miała pewności, że jej aktywność zakończy się sukcesem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)