3 Powody dla których warto rozstać się, „nie żyć” przeszłością

playlist

3 Powody dla których warto rozstać się, „nie żyć” przeszłością

1. Nie da się cofnąć czasu i tego co już się wydarzyło.
2. Przywoływanie przeszłości odbiera Ci energię i siłę do działań, które czekają na Ciebie każdego dnia.
3. Koncentrując się na przeszłości i emocjach z nią związanych, nie realizujesz siebie w teraźniejszości.

Przeszłości nie jesteś w stanie w żaden sposób zmienić, przyszłość jest w zasięgu Twojej ręki każdego kolejnego dnia.
Wydarzenia z przeszłości często rzutują na nasze życie, wciąż przywołujemy i przeżywamy to co już nie istnieje, czego nie ma. Stan, w którym uciekasz w przeszłość jest czasami wygodny, obwinianie przy rozpamiętywaniu siebie i innych zwalnia Ciebie z odpowiedzialności w teraźniejszości, która się toczy. Ale czy Ty chcesz być, bądź jesteś nieodpowiedzialny?
Ludzie najczęściej rozpamiętują dzieciństwo, rozstania z bliskimi osobami, źle podjęte przez nich decyzje i niewykorzystane szanse. Każdy z tych obszarów nacechowany jest przeżywaniem silnych emocji, najczęściej w charakterze jakiejś straty. Przeramuj doświadczenie, to Ty decydujesz o swoim stanie emocjonalnym.
Jak zatem wybierasz się czuć?